Skip to main content

Havens & de Maritieme industrie

De maritieme industrie werkt aan de vermindering van emissies en de bestrijding van de klimaatverandering door nieuwe doelstellingen vast te stellen en aan de nieuwste regels en voorschriften te voldoen.

In havens en de maritieme industrie worden de dieselmotoren nog vaak gebruikt als energiebron bij het aanleggen aan de wal, bijvoorbeeld wanneer de netaansluiting van de wal onvoldoende is. Dit kan duur zijn en schadelijk voor het milieu. Een duurzamer en kosteneffectiever alternatief is het gebruik van batterijen of andere schone mobiele energiesystemen als energiebron.

Schone energiesystemen vormen een betrouwbare energiebron, produceren geen emissies en kunnen worden opgeladen met behulp van walstroom indien beschikbaar. De integratie van schone energiesystemen in de maritieme industrie kan leiden tot kostenbesparingen, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een duurzamere en stillere werking.

Enkele van onze projecten

Schone mobiele walstroom op de Maaskade Rotterdam

Gratis walstroom beschikbaar op de Maaskade in Rotterdam voor binnenschepen van CEMT-klasse V en hoger die deelnemen aan een proef met walstroomversterking met behulp van een accusysteem.

Lees hier hoe Skoon schepen helpt bij het aansluiten op schone energie aan wal
Schone mobiele walstroom voor short sea schepen in de haven van Amsterdam.

Bij de Waterland Terminal van VCK Logistics heeft rederij Wilson haar schip Wilson Goole afgemeerd. Het schip kreeg stroom via de accu van SKOON.

Lees hier hoe Skoon hielp de walstroomaansluiting te versterken met een mobiele batterijcontainer

Netstabilisatiediensten met mobiele batterijen

In het kader van de subsidie Smart Energy Systems heeft Skoon een pilot afgerond bij Royal Roos in Rotterdam. Het doel van het proefproject was het gebruik van flexibele en mobiele energiemiddelen te demonstreren, om diensten te verlenen op de markt voor netstabilisatie.

Bekijk hier hoe Skoon helpt het energienetwerk in balans te brengen