Skip to main content

De bouwindustrie maakt aanzienlijke vooruitgang op het gebied van elektrificatie. Hierbij wordt gestreefd naar emissievrije bouwplaatsen. Dit is een belangrijk onderdeel van een breder streven naar duurzame ontwerpen, materialen en logistieke bewegingen.

Elektrificatie helpt niet alleen de bouwsector om klimaatdoelstellingen te halen, maar verbetert ook de gezondheid van werknemers en omwonenden door de uitstoot van diesel te verminderen. Bovendien heeft de stikstofcrisis in Nederland extra motivatie gegeven aan bouwbedrijven om de overgang naar schonere energiebronnen voor hun machines te versnellen.

In dit artikel zullen we u door de stappen leiden om uw bouwplaats te elektrificeren, van het verkrijgen van een kleine netwerkaansluiting tot het vinden van laadinfrastructuur in de buurt.

Stap 1: Verkrijg een kleine netaansluiting

Hiervoor richten we ons tot de netbeheerders. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheren van het elektriciteitsnet en zorgen voor voldoende stroomvoorziening om aan de vraag te voldoen. Tijdelijke netwerkaansluitingen worden door hen geïnstalleerd. Als de gevraagde aansluiting te groot is, zal de wachttijd toenemen.

Netbeheerders kunnen namelijk te maken krijgen met meerdere uitdagingen, waaronder ruimtebeperkingen, regelgeving, evenals een tekort aan technisch personeel wat kan resulteren in vertragingen bij de installatie van tijdelijke en permanente netwerk aanpassingen. Lokale netbeheerders, zoals gemeenten, spelen ook een cruciale rol bij het verstrekken van lage-capaciteit aansluitingen voor markten, evenementen, en verlichting, onder andere toepassingen.

In sommige gebieden in Nederland biedt de marktplaats van Skoon al toegang tot kleinere netwerkaansluitingen. Dit gebeurt in samenwerking met Stroomkaart.nl. Op deze manier hoeft u niet te wachten op het proces van de netbeheerder.

Stap 2: Combineer de kleine netaansluiting met een mobiele batterij, zonnepanelen en een waterstofgenerator

Als je een kleine netaansluiting hebt, kun je deze combineren met een mobiele batterij, een set zonnepanelen en een waterstofgenerator. De netaansluiting levert de benodigde energie 24/7. De zonnepanelen worden overdag opgeladen en worden indien nodig ondersteund door een waterstofgenerator. De batterij slaat de energie op zodat deze kan worden gebruikt wanneer dit nodig is, zelfs wanneer de piekvraag naar energie zeer hoog is.

Deze manier van werken maakt het ook mogelijk om de energieopstelling op- en af te schalen, gebaseerd op de activiteiten gedurende de tijdlijn van het project, waarbij onnodig hoge investeringen in energie-infrastructuur die slechts voor korte tijd nodig is, worden vermeden. Dit is de flexibiliteit die kosten bespaart, evenals ruimte op uw locatie, en uiteindelijk de meest duurzame optie is om uw bouwplaats van stroom te voorzien.

Stap 3: Vind nabijgelegen oplaadinfrastructuur

De laatste stap is om oplaadinfrastructuur dichtbij te vinden om grote mobiele machines of mobiele batterijcontainers op te laden, als de infrastructuur op locatie dit niet toestaat. Bedrijven zoals WattHub bieden oplaadinfrastructuur voor elektrisch bouwmaterieel, gericht op duurzame oplossingen voor transport en logistiek.

WattHub gebruikt een unieke aanpak voor het opladen met gereserveerde tijdslots en een focus op lokale, hernieuwbare energie. Het bedrijf ontving een subsidie van €1 miljoen van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’s regeling voor schone en emissievrije bouwmaterieel, wat zal leiden tot de bouw van een oplaadplein en onderzoek naar het gebruik van elektrisch bouwmaterieel.

Tot slot is elektrificatie een cruciaal onderdeel van de inspanningen van de bouwsector om duurzame praktijken over te nemen en klimaatdoelstellingen te halen. Netbeheerders spelen een cruciale rol bij het faciliteren van deze overgang door te zorgen voor kleine netverbindingen, het beheren van het elektriciteitsnet en samen te werken met belanghebbenden gedurende het hele proces. Dit in combinatie met batterijen en andere energiesystemen op locatie en laadstations in de buurt, maakt het plaatje compleet. Met de juiste investeringen, technologieën en partnerschappen kunnen we bouwplaatsen van schone, betrouwbare en duurzame energie voorzien.

Veelgestelde vragen:

Waarom is elektrificatie belangrijk voor de bouwsector?

Elektrificatie is belangrijk voor de bouwsector omdat het helpt om de milieu-impact van de sector te verminderen door de uitstoot van koolstof en vervuilingsniveaus te verlagen.

Wat zijn de voordelen van elektrificatie voor bouwplaatsen?

Elektrificatie heeft verschillende voordelen voor bouwplaatsen, waaronder het verminderen van luchtvervuiling, het verbeteren van de gezondheid van werknemers en het halen van klimaatdoelstellingen.

Hoe kan ik een kleine netverbinding krijgen voor mijn bouwplaats?

Om een kleine netverbinding te krijgen voor uw bouwplaats, neemt u contact op met uw lokale netbeheerder via mijnaansluiting.nl. U kunt ook naar de marktplaats van Skoon gaan en de kaartweergave openen, waar u kleine netverbindingen kunt vinden voor specifieke gebieden in Nederland.

Welke soorten schone energiebronnen kunnen worden gebruikt voor elektrificatie?

Schone energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterstofenergie kunnen worden gebruikt voor elektrificatie. Netverbindingen zijn ook een goedkoper alternatief voor het langzaam opladen van batterijsystemen gedurende 24 uur per dag.

Zijn er stimuleringsmaatregelen voor het adopteren van elektrificatie in de bouwsector?

Ja, er zijn stimuleringsmaatregelen voor het adopteren van elektrificatie in de bouwsector, zoals subsidies en belastingkredieten voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen en energiezuinige apparatuur.

If there are anymore open questions or point you want to discuss, feel free to contact us!