Skip to main content

Skoon’s oplossing voor netwerkcongestie – flexibiliteit in tijd en ruimte met mobiele batterijen.

Terwijl de wereld overgaat naar schonere en duurzamere energiesystemen, is netwerkcongestie een grote uitdaging geworden voor energieleveranciers en netwerkbeheerders.

Met meer vraag naar elektriciteit in bepaalde gebieden dan de transmissielijnen en apparatuur aankunnen, zijn stroomstoringen, spanningsfluctuaties en schade aan apparatuur veelvoorkomende problemen geworden.

Bij Skoon geloven we dat mobiele energieoplossingen een flexibele en schaalbare manier kunnen bieden om deze uitdagingen op te lossen. In dit bericht zullen we met u verkennen hoe mobiele energiesystemen kunnen worden gebruikt om netwerkcongestie aan te pakken. Daarom denken wij dat dit de toekomst van elektriciteit is.

Wat is netwerkcongestie?

Netwerkcongestie treedt op wanneer er in uw gebied meer vraag is naar elektriciteit dan de transmissielijnen en apparatuur aankunnen.

Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals verhoogd elektriciteitsverbruik als gevolg van extreme weersomstandigheden, grootschalige industriële of commerciële activiteiten, of onverwachte veranderingen in de elektriciteitsvoorziening.

Wanneer de vraag naar elektriciteit de capaciteit van de transmissielijnen en apparatuur overschrijdt, raakt het elektriciteitsnet overbelast. Deze congestie kan leiden tot stroomstoringen, spanningsfluctuaties en zelfs schade aan de netwerkapparatuur.

Oplossingen voor netwerkcongestie

Om dit probleem aan te pakken, kunt u oplossingen voor netwerkcongestie implementeren. Voorbeelden hiervan zijn het upgraden van de bestaande transmissie-infrastructuur, het implementeren van vraagresponsprogramma’s, het inzetten van energies opslagsystemen, en het gebruik van geavanceerde netwerkbeheertechnologieën zoals slimme netwerksystemen.

Hoewel dit allemaal goede methoden zijn om congestie te verminderen, zijn deze methoden niet altijd (kosten) effectief.

Krantenartikel over netcongestie
Netcongestie is een steeds groter probleem in Nederland

Landen over de hele wereld kampen met netwerkcongestie.

In het Verenigd Koninkrijk ondervinden ontwikkelaars vertragingen van meer dan 15 jaar bij het aansluiten van hernieuwbare energieprojecten op het elektriciteitsnet van het Verenigd Koninkrijk, wat de klimaatdoelstellingen van het land bedreigt, aldus E&T.

Naarmate het land zijn doelstelling nadert om het elektriciteitsnet tegen 2035 te decarboniseren, ondervinden ontwikkelaars en ingenieursbureaus ernstige vertragingen. Deze vertragingen brengen de klimaatdoelstellingen en energiebeveiliging van het Verenigd Koninkrijk in gevaar.

De wachttijden zijn dramatisch gestegen in de afgelopen 18 maanden, volgens Peter Aston, een specialist in verbindingsingenieur bij consultancybedrijf Roadnight Taylor. Het transmissienetwerk is overbelast geraakt, wat betekent dat de bouw van nieuwe circuits tot wel 10 jaar kan duren.

Honderden bedrijven worden getroffen in Amsterdam

Het stroomnetwerk van Amsterdam heeft ook moeite om gelijke tred te houden met de groeiende vraag naar elektriciteit, aangezien steeds meer huishoudens en bedrijven overschakelen van gas en het transport schoner wordt.

Netbeheerder Liander heeft nu de taak om 30 nieuwe elektriciteitscentrales en 2.500 transformatorstations te bouwen. Het werk blijkt een aanzienlijke uitdaging te zijn. Het bouwen van deze stations is duur en is vaak gebaseerd op voorspellingen met een grote onzekerheidsmarge.

De markt komt tussenbeide om de investeringslast te verlichten

We moeten onszelf afvragen of deze zware investeringen in netwerktechnologie de juiste weg zijn. Voor netbeheerders is investeren in technologie een van de weinige keuzes. Echter, de markt heeft ook de verantwoordelijkheid om meer kosteneffectieve alternatieven te introduceren.

Aangezien de stad dichtbevolkt is, is het opbouwen van de noodzakelijke infrastructuur om aan de groeiende vraag te voldoen een “monsterlijke taak”. Volgens het recentelijk gepubliceerde artikel in het Financieel Dagblad staan meer dan 300 bedrijven in Amsterdam momenteel op de wachtlijst voor een stroomaansluiting. Dit komt doordat het bestaande stroomnetwerk al overbelast is.

Deze situatie heeft invloed op de economische groei van de stad en vertraagt de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Het doorbreken van de impasse kan vandaag worden gedaan

Deze verzameling uitdagingen, waarmee elk land te maken heeft, vereist een oplossing die kan opschalen en aan de behoeften van deze onzekere overgang kan voldoen. Hier zien wij bij Skoon dat steeds meer netbeheerders overschakelen op mobiele energiesystemen, zoals batterijcontainers.

Flexibiliteit is de toekomst van elektriciteit. Deze mobiele energiesystemen bieden flexibiliteit in tijd en ruimte. Dit betekent dat een netbeheerder altijd een beroep kan doen op deze oplossing en, op basis van hoe de vraag uitpakt en het netwerk zich uitbreidt, kan beslissen om de mobiele energiesystemen te verplaatsen naar waar ze het meest nodig zijn.

Gebruik de bestaande marktplaats

Het goede nieuws is dat dit netwerk al operationeel is en dagelijks bouwplaatsen, filmsets en havens van stroom voorziet. Terwijl het netwerk een grootschalige overgang doormaakt, is de markt van dieselgeneratoren al enige tijd bezig met de verschuiving naar schone alternatieven.

Toonaangevende leveranciers en fabrikanten bereiden zich voor om schone mobiele energiesystemen op grote schaal te produceren en te implementeren.

Dit betekent dat netbeheerders nu kunnen instappen in deze bewegende trein en oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen van netwerkcongestie in de bestaande marktplaats van schone mobiele energie. Hoe Skoon deze impasse doorbreekt, zal in de volgende blogpost volgen.

FAQ’s

Wat is het belang van elektriciteitsopslag en flexibiliteit in de energietransitie?

Elektriciteitsopslag en flexibiliteit zijn belangrijk omdat ze helpen bij het aanpakken van de toenemende congestie op het elektriciteitsnet. Slim gebruik van batterijen voor flexibiliteitsdiensten maakt het mogelijk om te reageren op een groeiende vraag naar elektriciteit en meer hernieuwbare energie in het net te integreren.

Hoe kunnen mobiele batterijsystemen netwerkcongestie bestrijden?

Mobiele batterijsystemen kunnen netwerkcongestie bestrijden door flexibiliteitsdiensten te bieden die zorgen voor de balancering van de elektriciteitsvoorziening en -vraag. In een voorbeeld wordt dit bereikt door de batterijen op te laden wanneer er een overschot aan elektriciteitsaanbod is en de batterijen te ontladen wanneer er een tekort aan elektriciteit is.

Hoe kan ik betrokken raken bij het gebruik van mobiele batterijsystemen voor netwerkdiensten?

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van mobiele batterijsystemen voor netwerkdiensten, kunt u onderzoek doen naar bedrijven zoals Skoon die deze diensten aanbieden. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen om de mogelijkheden voor betrokkenheid bij het oplossen van netwerkcongestie te bespreken.

Hoe draagt het gebruik van mobiele batterijsystemen voor netwerkdiensten bij aan de energietransitie?

Het gebruik van mobiele batterijsystemen voor netwerkdiensten kan bijdragen aan de energietransitie.