Skip to main content

Rotterdam, 25 februari 2022 – Betrouwbare walstroom voor deelnemers aan proef in Rotterdam
Op de Maaskade In Rotterdam ligt gratis walstroom te wachten voor binnenvaartschepen in de CEMT klasse V en hoger die deelnemen aan proef met walstroom uit een batterij systeem.
Skoon Energy heeft daar in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam een batterijsysteem geplaatst om de lokale walstroomvoorziening voor de binnenvaart te versterken. In het centrum van Rotterdam geldt een generatorverbod voor stilliggende binnenvaart. De binnenvaart is dus verplicht om daar gebruik te maken van walstroom, maar sommige schepen hebben behoefte aan méér stroom dan de voorzieningen kunnen leveren. De batterij ondersteunt de walstroomkasten die daar op de kade staan door meer vermogen beschikbaar te stellen voor de aangemeerde schepen. De proef duurt tot 31 maart 2022 en moet uitwijzen of het batterijsysteem i.c.m. de lokale walstroomkast kan voorzien in die behoefte.

Sinds 2010 staan op zo’n 60 plaatsen in het centrum van Rotterdam walstroomkasten voor de binnenvaart. Die kasten kunnen aan vier tot zes binnenvaartschepen walstroom leveren tot een maximum van 40 Ampere. Sommige grotere binnenvaartschepen (in de CEMT klasse V en hoger) hebben tegenwoordig behoefte aan meer stroom. Om die tegemoet te treden zonder ingrijpende maatregelen te moeten nemen, heeft het Havenbedrijf gekozen voor deze flexibele oplossing.

63 Ampere
Door de batterij tussen de bestaande walstroomkast en het binnenvaartschip te plaatsen, zal op het moment dat een binnenvaartschip meer dan 40A vraagt, de batterij het extra gevraagde vermogen leveren tot een maximum van 63A. Zonder de batterij ertussen zou in een dergelijk geval de zekering eruit klappen en het binnenvaartschip zonder stroom zitten. Bovendien kunnen andere binnenvaartschepen in de oude situatie geen gebruik meer maken van deze walstroomaansluiting tot een en ander is hersteld. Het koppelen van het batterijsysteem voorkomt deze situatie en maakt het bovendien mogelijk om grotere schepen te voorzien van walstroom.

Skoon Energy
Skoon is een online verhuurplatform voor het gebruik van mobiele batterijen en andere vormen van schone mobiele energie. Op een toegankelijke marktplaats kunnen bedrijven mobiele energieopslag aanbieden of boeken. Door een groot aanbod energieoplossingen en slimme analyse, biedt Skoon een schoon en financieel haalbaar alternatief voor de vervuilende dieselaggregaat. Festivals, evenementen, bouwplaatsen, filmsets, schepen en nog veel meer applicaties hebben via Skoon eenvoudig toegang tot schone energie.

Rotterdammers tevreden
Niet alleen de binnenvaartschepen profiteren van de inzet van het batterijsysteem. Ook omwonenden op Noordereiland zijn tevreden met deze stap. Nu generatoren uitgezet kunnen worden, is er minder geluidsoverlast aan de kades. Daarnaast draagt dit ook bij aan een schonere lucht in de directe omgeving, wat een belangrijke reden is voor het geldende generatorverbod. Het Havenbedrijf kijkt graag verder hoe deze oplossing ook op andere plekken in het centrum van Rotterdam bijdraagt aan een betere leefomgeving en het behalen van duurzaamheids doelstellingen.